Vnindex phiên Atc chiều mai 1/7 giảm 50 điểm, gãy mốc 1200, cổ phiếu kết phiên nằm sàn la liệt trong sự bàng hoàng của nhà đầu tư.