Tại sao kỳ vọng giao dịch lại là "kẻ thù" nguy hiểm nhất đối với một trader?