Trước thềm IPO, Reddit ghi nhận doanh thu tăng 20% nhưng vẫn chưa có lãi