Phân tích nhận định thị trường vàng - Tuần 6 - 2024 (05/2-09/2)