Tin tài chính 08/02: Trung Quốc công bố dữ liệu lạm phát tháng 1