Chào ngày mới, tuần mới, tháng mới, quý mới. Vậy là đã hết nửa năm, khảo sát nhanh danh mục đầu tư của mọi người thế nào rồi? 😊

Em trước, đi làm tháng nào cũng có lương mà đầu tư chứng khoán bị thị trường vặt sạch😡😡