Vnindex tăng với thanh khoản thấp. Cẩn thận với 1 nhịp bull trap mới nhé ! Tốt nhất là đứng ngoài hihi !!!