Tin BTC ngày 27/06: Đức Kiếm Được Lợi Nhuận Khủng Từ Bitcoin - Liên Tục Chốt Lời Thành Công!

Tổng cộng 750 Bitcoin (khoảng 46,35 triệu USD) đã được rút khỏi ví của chính phủ Đức. Trong số này, 250 BTC (tương đương 15,41 triệu USD) đã được chuyển đến các sàn giao dịch Bitstamp và Kraken. Ngoài ra, họ cũng thực hiện một giao dịch nhỏ 0,001 BTC cho Flow Traders, có thể để thử nghiệm, cho thấy khả năng cao là chính phủ sẽ bán BTC thông qua Flow Traders trong tương lai. Hiện tại, chính phủ Đức vẫn đang nắm giữ 45.264 BTC, trị giá khoảng 2,78 tỷ USD.